Θεματική ενότητα 1: Τύποι ΟΒΕΑ και παρενέργειες στην υγεία

Η ενότητα αυτή επιδιώκει να διαφοροποιήσει τους τύπους ουσιών σε κατηγορίες όπως αυξητικοί παράγοντες μυϊκής μάζας, συμπληρώματα για πριν την άθληση, διεγερτικά, καταστολής πείνας, λιποδιαλύτες, μη-συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές ουσίες, ορμονικούς παράγοντες, και παυσίπονα. Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να κατανοήσουν την διαφορά μεταξύ των διατροφικών συμπληρωμάτων με τα φαρμακευτικά σκευάσματα, και να αυξήσουν την επίγνωση για τους κινδύνους υγείας που ενέχει η χρήση των σκευασμάτων αυτών πέρα της συνιστώμενης, ως ΟΒΕΑ. Επίσης, τα σεμινάρια αυτά αποδομούν μύθους σχετικά με τις ουσίες αυτές, προσφέροντας ακριβείς πληροφορίες για το τι είναι γνωστό, και τι δεν είναι γνωστό για το τι μπορούν αυτές οι ουσίες να προσφέρουν, και τι όχι.

Οι ενότητες συνεισφέρουν ώστε να αυξηθεί η αυτό-αποτελεσματικότητα των ατόμων στο να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την Χρήση ΟΒΕΑ, προσφέροντας αμερόληπτες πληροφορίες, αποδομώντας την πεποίθηση πως η Χρήση ΟΒΕΑ είναι άκακη, και εξετάζοντας κριτικά την φόρμα και την υγεία των νέων κάτω από την Χρήση ΟΒΕΑ.