Θεματική ενότητα 2: Γιατί οι ΟΒΕΑ είναι τόσο Δημοφιλείς

Η θεματική ενότητα αυτή ερευνά – σε δύο συνεδρίες – τους λόγους πίσω από την αυξημένη χρήση των ΟΒΕΑ σε συνδυασμό με το ρόλο της “προηγμένης κοινωνίας”, των εικόνων, της διαφήμισης και των ΜΜΕ στα οποία οι ΟΒΕΑ είναι τόσο δημοφιλή. Οι συνεδρίες είναι σχεδιασμένες σε ανοιχτό διάλογο για το πως η βιομηχανία της διαφήμισης και των ΜΜΕ συνήθως προβάλλουν μια τροποποιημένη έκδοση της “πραγματικότητας” με στόχο να ωθήσουν τον κόσμο να αγοράσει συμπληρώματα είτε για να βελτιώσει τη σωματική του εικόνα σύμφωνα με τα προβαλλόμενα πρότυπα ή για να ενισχύσει την επίδοση του στα πλαίσια του αθλητισμού και της γυμναστικής. Το μήνυμα που περνάει κρυφά ή φανερά από την κοινωνία είναι ότι ο καλύτερος, ίσως και ο μόνος τρόπος για να πετύχεις το “τέλειο” – ανεξαρτήτως χώρου – είναι κάνοντας χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Οι συνεδρίες είναι σχεδιασμένες για να δείξουν ότι οι προσδοκίες που επινοεί η κοινωνία δεν είναι ρεαλιστικές. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συνεδρίες καλούνται να ασκήσουν κριτική σκέψη όσον αφορά τους λόγους για την χρήση των ΟΒΕΑ και αν τα ΟΒΕΑ δεν είναι η μόνη λύση να σκεφτούν πιθανές εναλλακτικές και λύσεις. Οι εναλλακτικές μπορεί να είναι βασισμένες σε πιο ρεαλιστικές αντιλήψεις όσον αφορά το τι είναι τέλειο και έτσι να αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους και να θέσουν πιο ρεαλιστικούς στόχους.

Το συγκεκριμένο Θέμα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτό-αποτελεσματικότητας για τη δημιουργία γνωστικών και ολιστικών επιλογών για τα ΟΒΕΑ μέσω της ενθάρρυνσης των νέων ανθρώπων να καταλάβουν ότι δεν είναι απαραίτητο να αγκομαχούν για πράγματα που άλλοι προωθούν, και μέσω της ανάπτυξης προσωπικά σχετικών πλάνων όσον αφορά την επίτευξη στόχων επίδοσης/εμφάνισης. Η θεματική ενότητα αυτή προωθεί τη νοοτροπία ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει διαφορετικές ανάγκες, και έτσι ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να είναι υπεύθυνος για το σώμα και την υγεία του.