Θεματική ενότητα 5: Στα παρασκήνια: Αποκαλύπτοντας την Αλήθεια

Η θεματική ενότητα αυτή αξιολογεί με κριτική ματιά το κατά πόσο το ιδανικό σώμα που απεικονίζεται στα ΜΜΕ και στις διαφημίσεις είναι ρεαλιστικό ή μάλλον είναι απλά μια επαυξημένη εκδοχή της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, μια τέτοια τέλεια εικόνα σώματος μπορεί μόνο να υπάρχει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την ώρα που βγαίνει η φωτογραφία και δεν είναι επιτεύξιμο μόνο με συμπληρώματα διατροφής, παρά τους διαφημιστικούς ισχυρισμούς. Η Ενότητα εξετάζει τις ιδέες που έχουν οι άνθρωποι και οι αθλητές σχετικά με το πώς οι διαφημίσεις των προϊόντων/ΟΒΕΑ χρησιμοποιούν το ανθρώπινο σώμα και κατά πόσο οι ιδέες αυτές εξαπλώνονται στην κοινωνία και είναι αξιόπιστες. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να σκεφτούν κατά πόσο αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι διαφημίσεις παρουσιάζουν το ανθρώπινο σώμα είναι επιθυμητές και δυνατές και ενθαρρύνονται να σκεφτούν εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και παρουσίασης του ανθρώπινου σώματος στις διαφημιστικές καμπάνιες.

Η θεματική ενότητα αυτή καλλιεργεί την αυτό-αποτελεσματικότητα στο να κάνει κανείς εμπεριστατωμένες και ολιστικές επιλογές σε σχέση με τα ΟΒΕΑ βοηθώντας τους συμμετέχοντες να νιώσουν πιο σίγουροι για την σωματική τους εμφάνιση και για την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τους κινδύνους της χρήσης ΟΒΕΑ και να κατανοήσουν ότι αυτό που βλέπουν στα ΜΜΕ δεν είναι ρεαλιστικό. Μέσα από συλλογικά διαμορφωμένα σχέδια δράσης που προτείνουν μια πιο ρεαλιστική και γεμάτη σεβασμό χρήση του ανθρώπινου σώματος σε διαφορετικές διαφημίσεις προϊόντων (π.χ. αυτοκίνητα, ΟΒΕΑ, αρώματα), οι συμμετέχοντες αποκτούν μεγαλύτερη συνείδηση των προσωπικών τους απόψεων, προκαταλήψεων και υποσυνείδητων αντιδράσεων – το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί χώρο για τις απαραίτητες τροποποιήσεις για την επίτευξη αυξημένης αυτό-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις ΟΒΕΑ.