Θεματική ενότητα 6: Οι συνέπειες της χρήσης ΟΒΕΑ

Η θεματική ενότητα αυτή εστιάζει στις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της χρήσης ΟΒΕΑ και τονίζεται το παράδοξο που περικλείει η χρήση διαιτητικών συμπληρωμάτων εν γένει, και ειδικότερα στα αθλήματα και την άσκηση. Από τη μια πλευρά, το γεγονός ότι μια αξιόλογη υποκατηγορία των ΟΒΕΑ (ειδικά τα διατροφικά συμπληρώματα ) συγκαταλέγεται ως τρόφιμο, συχνά δημιουργεί μία λανθασμένη αντίληψη για το ότι είναι μη-επικίνδυνη , αλλά από την άλλη πλευρά, το ίδιο γεγονός κάνει τους ισχυρισμούς για την σύσταση των συμπληρωμάτων, της ασφάλειας, του ποιοτικού ελέγχου και της διαφημίσεις, αναξιόπιστους. Στην επόμενη συνεδρία, οι συμμετέχοντες θα μάθουν ότι φαρμακευτικά και διατροφικά, νόμιμα και παράνομα, ελεγχόμενα και μη-ελεγχόμενα ΟΒΕΑ δημιουργούν παρενέργειες. Η συνεδρία στοχεύει, να βοηθήσει τους μαθητευόμενους ώστε να ερεθιστεί η κριτική τους ικανότητα ως προς τις συνέπειες και τα επακόλουθα της χρήσης ελεγχόμενων/μη-ελεγχόμενων ΟΒΕΑ. Ο ανοιχτός διάλογος γύρω από το θέμα κινητοποιεί τους συμμετέχοντες να αναθεωρήσουν, όχι μόνο τις συνέπειες της χρήσης ΟΒΕΑ αλλά και ακολούθως να θέλουν να επαναπροσδιορίσουν την χρήση ΟΒΕΑ.

Αυτό το θέμα συνεισφέρει στην τόνωση της αυτό-αποτελεσματικότητας ώστε να οδηγηθούν σε ενημερωμένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα ΟΒΕΑ, παρέχοντας ενδείξεις για πιθανές παρενέργειες ανεξαρτήτως τύπου και νομικής υπόστασης και για να αποδομηθεί η αισιόδοξη πεποίθηση ότι αυτές οι παρενέργειες “δεν θα με επηρεάσουν”.