Θεματική ενότητα 8: Με φυσικό τρόπο: Αθλητισμός χωρίς ΟΒΕΑ

Αυτό το θέμα ορίζεται ως οδηγός και κίνητρο, για προπόνηση χωρίς την υποστήριξη συμπληρωμάτων ή αναβολικών ουσιών. Οι δύο συνεδρίες διερευνούν το τι μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τις ΟΒΕΑ, και στο εάν οι ΟΒΕΑ κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να μάθουν την περιγραφή με γενικούς όρους, ότι το αποτέλεσμα είναι εύλογα αναμενόμενο χωρίς τη χρήση ΟΒΕΑ σε ερασιτεχνικό επιπέδο και ότι εκτίθενται στην έννοια της καθυστερημένης ικανοποίησης.

Παράλληλα με την αύξηση της γνώσης για το τι μπορεί και τι όχι να επιτευχθεί με τη χρήση των ΟΒΕΑ οι συνεδρίες της θεματικής ενότητας παρέχουν πληροφορίες για τον καθορισμό ρεαλιστικών και προκλητικών αλλά επιτεύξιμων στόχων και τη μείωση του πειρασμού για επιδίωξη άμεσης ικανοποίησης από την άσκηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές αξίες και το σύστημα αξιών του ατόμου, η θεματική αυτή ενότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευση στην υγεία αυξάνοντας την αυτό-αποτελεσματικότητα για εμπεριστατωμένες αποφάσεις μετά από κατάλληλη ενημέρωση.